HNC Group har opnået sin ISO 9001:2008 kvalitetsgodkendelse

07-09-2015

Som en del af udviklingen af virksomheden valgte HNC Group i august 2014 at starte et projekt op, der skulle munde ud i en kvalitetsgodkendelse og ISO certificering af salg og levering samt produktion.

Stig Bergendorff blev i august 2014 ansat som salgschef og fik ansvaret for at føre virksomheden igennem processen og få lavet et kvalitetsledelsessystem i samarbejde med konsulentfirmaet Lasse Ahm Consult.

”Det var en vigtig del af processen at få alle til at bidrage med deres inputs til, hvordan de enkelte forretningsgange i virksomheden skulle beskrives. Vi tog udgangspunkt i eksisterende rutiner, stillede spørgsmål til hvordan og hvorfor vi gjorde som vi gjorde, og om det var den bedste måde at gøre tingene på. På den måde har alle bidraget til at få klarlagt indholdet af forretningsgangene, og det har derfor været nemmere at få forretningsgangene implementeret”-fortæller Stig. 

”Det har f.eks. været utrolig gavnligt at få indført vores registrering af afvigelser. Vi har ved hjælp af dette kunnet måle på vores effektivitet, og dermed har vi fået rettet forretningsgangene til på de områder, hvor vi lavede for mange fejl. Det har forbedret hele processen omkring afvigelser til gavn for både vores kunder og os, og det har samtidig forbedret vores evne til at være effektive.”

”I starten kunne medarbejderne ikke umiddelbart se nogen gavn af kvalitetsledelsessystemet, men efterhånden som vi har fået implementeret de forskellige forretningsgange har alle indset effekten af at have et sådant system. Det har givet alle en mulighed for at se den enkelte forretningsgang og fjernet eventuelle tvivlsspørgsmål om, hvordan en opgave skal udføres. Dette er med til at give en større tryghed og sikkerhed i løsningen af de enkelte dele i processen.”

”Den 3. september i år havde HNC Group ekstern audit fra DIC – Intertek. Jeg var spændt på, hvordan det ville gå, men samtidig var jeg meget tryg ved det, da vi havde haft to interne audits med meget få afvigelser. Alle har allerede arbejdet med systemet i et stykke tid og har et godt kendskab til det. Auditeringen gik også rigtig godt, og vi fik kun en enkel afvigelse, der hurtigt blev rettet, og vi kunne derefter fejre vores ISO 9001:2008 certificering. Stor ros til alle ansatte for at arbejde godt med systemet og have taget det til sig.” – fortæller Stig.

HNC Group er nu ISO certificeret til gavn for både kunder, leverandører og HNC selv.